Software

De PLC (Programmable Logic Controller) is de Process Controller op uitvoerend niveau. De PLC bestuurt, meet en regelt hardware systemen zoals motoren, kleppen en andere instrumentatie. Afhankelijk van verstrekte opdrachten vanuit de HMI-applicatie worden processen in gang gebracht en gehouden. Vervolgens zorgt de PLC voor de juiste afhandeling, ook als zich een ongebruikelijke of ongewenste situatie voordoet.

Avispa-IA heeft een ruime expertise in de meest voorkomende PLC en HMI systemen zoals Siemens en Allen Bradley.

De PLC applicatie software is zeer gestructureerd van opzet door het gehele programma. Door deze gestructureerde opzet worden fouten in de software tot een minimum beperkt en is het eenvoudiger wijzigingen door te voeren. Onze programma's worden zo opgesteld en gedocumenteerd dat deze door derden eenvoudig te begrijpen zijn.

Avispa-IA heeft ervaring met verschillende visualisatie systemen zoals Control Meastro/Wizcon, Siemens WinCC, WinCC flexible, Reliance, RSView ME en Wonderware.

Storing zoeken is eenvoudig, omdat elke storingsmelding zorgvuldig is uitgewerkt en de volgende items worden vermeld:

  • Duidelijke omschrijving met verwijzing naar de motor of het instrument inclusief de P&ID code,
  • Verwijzing naar de PLC ingang,
  • Een verwijzing naar de pagina en in welk elektrotechnisch schema de control loop terug te vinden is.

Storingen zijn in de software tegen elkaar geblokkeerd, zodat gevolg storingen niet weergegeven worden. Alleen de oorspronkelijke storing (veroorzaker) wordt aangegeven en niet alle gevolg reacties.

Door gebruik te maken van een "Cause en Effect" matrix wordt vooraf bepaald hoe de installatie moet reageren op een storing. Hierdoor zal bij een storing alleen het noodzakelijke worden afgeschakeld, zodat het proces in een veilige toestand komt en kan na het oplossen van de storing de installatie weer snel starten.